Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 24. 4. 2014, 22:07:49

Svátek

svátek má Jiří

Předpověď počasí

Předpověď počasí

MAS SZK

MAS SZK

 

Protikorupční linka

Protikorupční linka

Důležitá tel. čísla

dispečink ČEZu – 840 850 860

dispečink vodáren – 840 111 111

hasiči Kalek - 603 205 384

dispečink SUS– 724 165 392

MěÚSS Jirkov - 474 684 432

     http://www.meussj.cz

Obsah

Vítáme Vás       na oficiálních stránkách Obce  Kalek 

Věříme, že tu najdete všechno, co Vás o naší obci bude zajímat, že tu najdete právě ty informace, které budete potřebovat.
 

Byli bychom moc rádi, kdyby se naše stránky staly součástí Vašich pravidelných návštěv internetu a že budou Vašimi společníky, které budete rádi vyhledávat. 


Přehled plateb za místní poplatky


v roce 2014 

 


Cena vody pro rok 2014 v regionu působnosti SVS


 
 

Rádi bychom Vás informovali o spuštění nových webových stránek, které se věnují soustavě NATURA 2000

http://www.usteckykraj-priroda.cz 
 

 
CO JE TO ÍČKO ?

jsou to sdělení, prostřednictvím kterých dává obecní úřad svým občanům a chatařům na vědomí aktuální informace o důležitém dění v obci.  Vychází nepravidelně podle potřeb. A proč zrovna ÍČKO? Použili jsme zkratku pro "informace". První sdělení občanům vyšlo již v únoru 2011. Někteří jej dostávají do svých poštovních schránek, ostatní do schránek e-mailových.  Těší nás, že si naše Íčka získávají stále více příznivců a pozitivních ohlasů.


JEZDÍ SE NÁM LÉPE...

Určitě jste si všimli, že obec zajistila instalaci dopravních zrcadel na křižovatkách v Kalku a v Načetíně, jejichž zřízení si přáli motoristé několik let a díky nimž se zvýšila bezpečnost silničního provozu v obci.  Stejně tak motoristé, přijíždějící do naší obce, oceňují označení sněhových tyčí fluorescenčními odrazkami, díky kterým se zlepšila orientace na silnici za zhoršené viditelnosti.


  Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě? 

Pomoc najdete v Národní síti záchranných stanic. Volejte centrální dispečink záchranných stanic. Tel:774 155 155

www.zvirevnouzi.cz 
 

SPOLUPRÁCE NAŠICH HORSKÝCH VESNIČEK

Stačilo několik setkání naší starostky paní Laukové a místostarostky obce Hora Sv. Šebestiána L. Štelcichové a vzájemná spolupráce našich vesnic byla na světě. Paní Štelcichovou a její kolegyni Danu Radimcovou zaujaly naše akce pro seniory, které v prosinci a v březnu naše obec připravila. A hned vznikl nápad využít možnosti evropských dotací právě pro společnou činnost v zájmu našich seniorů. Do projektu, který zastřešuje obec Hora Sv. Šebestiána, je kromě ní zapojen také Kalek a příhraniční obce na německé straně potoka. Senioři se v rámci projektu budou několikrát do roka scházet na společných akcích a navzájem budou provozovat mnoho dalších společných aktivit a činností.

V sobotu 30. května 2012 se v Kalku uskutečnila  "pilotní" akce, kterou iniciátorky projektu nazvaly "DOBRÝ DEN, SOUSEDE!" V krásném prostředí kaleckého zámečku se sešlo přes 60 seniorů z obou našich i sousedních německých obcí. Všichni pozorně sledovali perfektně připravenou besedu PaeDr. Jiřího Rotha v obou jazycích o vlivu přírody a bylinek na starší populaci. Kromě malých dárků a občerstvení zaujala seniory nejvíce ochutnávka vynikajících vín z chomutovské vinotéky, která vnesla nejen dobrou náladu do celé akce, ale víno odbouralo i zábrany nejen jazykové. Seniorům hrála výborná Malá muzika české i německé skladby nejprve k poslechu, ale po pár písních návštěvníkům akce parket pomalu nestačil. Nálada byla výborná, všichni si setkání pochvalovali a společně si slíbili, že se určitě opět sejdou při další společné aktivitě.

Další akcí obou sousedních vesnic byl výlet do chomutovského 3D kina Svět spojený s prohlídkou zimního stadionu v rámci Dne dětí, o kterém píšeme v jiném článku výše.

Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat a že díky ní se zejména našim starším spoluobčanům nebude zdát život na horách všední a nezajímavý. Vždyť okořenit si aspoň pár dní v roce něčím zajímavým či veselým nebo se jen tak sejít s přáteli či sousedy vždycky stojí za to. 

img alt=

8. 4. - 24. 5. 2014

Jmenování zapisovatelky

Úřední deskaZobrazit více

8. 4. - 24. 5. 2014

Zřízení volebního okrsku

Úřední deskaZobrazit více

24. 3. - 24. 5. 2014

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Úřední deskaZobrazit více

20. 3. - 24. 4. 2014

Oznámení o projednání veřejné vyhlášky Hory sv. Šebestiána

Úřední deskaZobrazit více


CO SE PRÁVĚ DĚJE A CHYSTÁ V  KALKU ? 

JARNÍ DÍLNIČKA

---

PODĚKOVÁNÍ


 

Dne 19. 4. 2014 se na obecním sále uskutečnila „JARNÍ DÍLNIČKA“, určená nejen našim nejmenším. Akce měla veliký úspěch a pochvala přicházela ode všech zúčastněných. Tímto bychom i my chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Kalku za pronajaté prostory, Sboru dobrovolných hasičů za poskytnuté občerstvení a samozřejmě všem, kteří se na akci organizačně podíleli, kteří se účastnili a pomáhali vymýšlet a tvořit spolu s našimi dětmi.

Janča, Alča, Jarča, Péťa a Péťa :)

____________________________
 

6. RODINNÉ VANDROVÁNÍ


6. rodinné vandrování
____________________________

O NAŠÍ OBCI SE DOZVÍME I 

NA FACEBOOKU

NA STRÁNKÁCH 

MIKROREGION ST-SEBASTIAN

 

Jak jistě víte, naše obec je členem MIKROREGIONU ST. SEBASTIAN, který sdružuje sedm krušnohorských obcí – Blatno, Boleboř, Kalek, Horu Sv. Šebestiána, Křimov, Místo a Výsluní.


 

V rámci společného projektu Mikroregion seniorům došlo k rozšíření jeho aktivit o založení facebookových stránek Mikroregion St. Sebastian. Je to další krok k rozšíření a zkvalitnění našeho projektu, ale i spolupráce mezi našimi členskými obcemi.


 

Na fcb stránkách Mikroregionu budeme postupně představovat nejen činnost našeho mikroregionu, ale hlavně také náš projekt pro seniory. Na těchto fcb stránkách se dozvíte, co se ve které obci právě chystá nebo se uskutečnilo zajímavého, můžete si prohlížet fotografie z jednotlivých akcí, chceme sem dávat zajímavé odkazy. Je zde možnost mezi sebou také komunikovat – psát si zprávy, komentovat jednotlivé příspěvky, můžete vkládat své příspěvky či fotografie. Každá obec má možnost se zde také prezentovat a zveřejňováním svých příspěvků také zvýšit okruh zájemců o dění a život jejích občanů.


 

Věříme, že se Vám fcb stránky Mikroregionu St. Sebastian zalíbí a že je budete rádi vyhledávat. Stránky se teprve rozjíždí a uvítáme každý „lajk“ či příspěvek.

___________________________

REVITALIZACE RAŠELINIŠŤ MEZI KALKEM A REITZENHAINEM

____________________________

OZNÁMENÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

____________________________

OPĚT V KALKU CVIČÍME! 

Kdo se chce zase začít po zimě trochu hýbat, může chodit s námi cvičit!

Cvičení bude každou středu od 17:00 hodin v knihovně obecního úřadu.

Začínáme cvičit od 

5.BŘEZNA 2014 !
 


 UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA V KALKU BYLA OD BÝVALÉ POŠTY PŘEMÍSTĚNA NA AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU V KALKU. 


  

Hospodaření naší obce v datech

http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00261921

______________________________

INFORMACE O KRONICE OBCE

Funkce kronikářky naší obce se ujala naše občanka paní Eva Francová z Kalku, která připravila přehled informací ze stávajících obecních kronik a kromě toho, že neustále shromažďuje materiály pro kroniku, vloni již zapsala do novotou vonící kroniky celý rok 2011 a v současné době již byly dokončeny zápisy z roku 2012. Kronika byla poprvé občanům představena na společenské akci  v souvislosti s udělením znaku a vlajky naší obci.


INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA V KALKU

Z důvodu získání přehledu a zavedení evidence hrobových míst žádáme všechny, kdo mají na kaleckém hřbitově uloženy ostatky svých blízkých, aby se co nejdříve spojili s úředníky obecního úřadu v Kalku k získání vzájemných prvotních informací o jejich hrobovém místě.

Podrobnosti zde


 

br